Деловодство и документооборот.

Конфигуриране на цена,...
Условия за ползване
Базовото приложение включва

• Регистрация и контрол на входящата и изходяща кореспонденция в администрацията.
• Управление на процесите по създаване и движение на документите след тяхната регистрация.
• Управление и контрол на поставени задачи.
• Гъвкави правила за дефиниране на роли, групи,персонални права и рестрикции за определяне достъпа на потребителите на системата, протоколиране на извършени действия и др.
• Цифров архив на прикачени документи в широк обхват формати и/или техни сканирани изображения.
• Възможност за интеграция с други информационни системи на базата на Web Services.
• Възможност за работа с електронно предлагани услуги и интеграция с ДЕАУ,ЕСОЕД и др.(Когато са закупени съответните допълнителни модули).
• Широка мащабируемост на работа: малък отдел на компания, локална мрежа на компания или в рамките на териториално разпределени компании и др.
• Използване на криптографски методи за защита на информацията, PKI инфраструктура,Електронно подписване на документи и др.(Когато е приложимо)
• Неограничен брой „вложени”(виртуални) деловодства в администрацията.Поддържане на неограничен брой офиси или отдалечени работни места и др.
• Отдалечен достъп(Internet) до системата на неограничен брой потребители и/или отдалечени офиси/потребители на администрацията.
• Имейл комуникация с кореспонденти и служители на администрацията.(Когато е приложимо)
• Интеграция с Active Directory Rights Management Services.(Когато е приложимо)

Информация:

Може да придобиете неизключително право на ползване на настоящия софтуер за неограничен период от време, чрез еднократно или на вноски заплащане на лицензионната такса. Софтуерът се инсталира на компютърна конфигурация собственост на клиента.
Също така може да ползвате софтуера като услуга "SaaS - Software as a Service". При този модел не закупувате софтуерни лицензии, а плащате абонамент за ползване. Вие сте в правото си да предложите удобен период за плащане (месечен, тримесечен и т.н.). Софтуерът може да се инсталира на ваша компютърна конфигурация. След изтичане на срока, за който сте предплатили своя абонамент се прекратява само възможността да въвеждате нови данни.

Предложение:

Имате закупен подобен софтуер, който искате да замените? В този случай ние ви предлагаме отстъпка в рамките на 15 процента от нашата цена.

Посочените цени са валидни до 31.05.2023

# 
N: 
Продукт 
Описание 
Цена в лв. 
Кратко описание 
WBD-01-0001Деловодство и документооборот (ver."Standard") 2022Базово приложение1880,00Свали
WBD-01-0002Деловодство и документооборот (ver."Lite") 2022Базово приложение1210,00Свали
WBD-01-0003Онлайн справка за деловодна препискаОнлайн справка за Деловодна преписка680,00
WBD-01-0004Електронна услуга за електронен обмен на съобщения съгласно изискванията на ДАЕУМодул за електронен обмен на съобщения съгласно изискванията на техническата спецификация на системата за електронен обмен на съобщения(СЕОС) версия 1.1 март-май 2017г на Държавна агенция „Електронно управление”1010,00Свали
WBD-01-0005Елеkтронна услуга "Проверка на лица за финансови задължения"Интеграция с допълнителни ИС610,00
WBD-01-0006Допълнителни приложенияПриложения за сканиране на изображения, интеграция с баркод четци, етикетиращи принтери, Услуги за напомняне за наближаващи срокове и др.680,00
WBD-01-0007Интранет приложение за деловодна кореспонденцияWeb приложения за разпечатване на етикети за пликове за писма, обратни разписки в т.ч. в масов режим при закупени приложения изискващи наличие на такава функционалност590,00
WBD-01-0008Електронна услуга за централизирано електронно подписване на документиWeb услуга позволяваща централизирано електронно подписване на разнообразни документи от документооборота на предприятието без необходимост от използване на персонални цифрови сертификати за електронен подпис690,00
WBD-01-0009Вътрешен контрол на задачи свързани с документооборота.Web приложение за управление и контрол на документооборота Модул: Регистър на вътрешни документи и възложени задачи във връзка с административни услуги670,00Свали
WBD-01-0010Електронни административни услуги за публични администрацииРазработване и внедряване на избрани от публичните администрации електронни административни услуги,00
Page 1 of 1 (10 items)FirstPrev1NextLast v
Брой избрани: 0
Добави към кошницата
 Важно!

При необходимост можете да заявите оказване на техническа помощ при инсталиране и настройване на програмните продукти на тел.+ 359 894 747 006 или на адрес support@atapps.bg, atapps.bg@gmail.com

За всички програмни продукти инсталирането е напълно безплатно при осигурен отдалечен достъп до съответните компютърни конфигурации

Ценовите и лицензионните условия подлежат на промяна с или без предизвестие!

Право на връщане

Ако през първите 14 дни след закупуване на наши продукти не сте доволни от техните възможности, можете да поискате пълно възстановяване на сумата, която сте платили на "АТ Софтуерни приложения" ЕООД, като пишете на support@atapps.bg, atapps.bg@gmail.com или като се обадите на тел.+ 359 894 747 006.

Моля изчакайте...