Регистри по Закона за общинската собственост.

Конфигуриране на цена,...
Условия за ползване
Базовото приложение включва

1. Акт за публична общинска собственост ;
2. Акт за частна общинска собственост;
3. Акт за поправка на акт за публична общинска собственост;
4. Акт за поправка на акт за частна общинска собственост;
5. Досие на имот - общинска собственост;
6. Протокол за предаване на имот - общинска собственост;
7. Главен регистър за публична общинска собственост;
8. Главен регистър за частна общинска собственост;
9. Регистър за общинските предприятия ;
10. Регистър за търговските дружества с общинско участие;
11. Регистър за юридическите лица с нестопанска цел, в които участва общината ;
12. Регистър за гражданските дружества, в които участва общината ;
13. Регистър на разпоредителните сделки;
14. Публичнодостъпен сайт на всички поддържани регистри;
15. Електронна услуга за експорт на данни от регистрите към външни системи и фирми разработчици на софтуерни приложения;
16. Справки анализи и отчети. Експорт на данни в широко използвани файлови формати.
17. Помощна система за потребителите на системата.

 

Информация:

Може да придобиете неизключително право на ползване на настоящия софтуер за неограничен период от време, чрез еднократно или на вноски заплащане на лицензионната такса. Софтуерът се инсталира на компютърна конфигурация собственост на клиента.
Също така може да ползвате софтуера като услуга "SaaS - Software as a Service". При този модел не закупувате софтуерни лицензии, а плащате абонамент за ползване. Вие сте в правото си да предложите удобен период за плащане (месечен, тримесечен и т.н.). Софтуерът може да се инсталира на ваша компютърна конфигурация. След изтичане на срока, за който сте предплатили своя абонамент се прекратява само възможността да въвеждате нови данни.

Предложение:

Имате закупен подобен софтуер, който искате да замените? В този случай ние ви предлагаме отстъпка в рамките на 15 процента от нашата цена.

Посочените цени са валидни до 31.05.2023

# 
N: 
Продукт 
Описание 
Цена в лв. 
Кратко описание 
WBА-10-0001Регистри по закона за общинската собственостБазово WEB базрано приложение810,00Свали
WBА-10-0002Публичен достъп до регистрите по закона за общинската собственост Web приложение осигуряващо достъп до публичната част на регистрите по закона за общинската собственост640,00
WBА-10-0003Интеграция с други ИСВеб услуги за експорт на данни от регистрите към външни ИС510,00
Page 1 of 1 (3 items)FirstPrev1NextLast v
Брой избрани: 0
Добави към кошницата
 Важно!

При необходимост можете да заявите оказване на техническа помощ при инсталиране и настройване на програмните продукти на тел.+ 359 894 747 006 или на адрес support@atapps.bg, atapps.bg@gmail.com

За всички програмни продукти инсталирането е напълно безплатно при осигурен отдалечен достъп до съответните компютърни конфигурации

Ценовите и лицензионните условия подлежат на промяна с или без предизвестие!

Право на връщане

Ако през първите 14 дни след закупуване на наши продукти не сте доволни от техните възможности, можете да поискате пълно възстановяване на сумата, която сте платили на "АТ Софтуерни приложения" ЕООД, като пишете на support@atapps.bg, atapps.bg@gmail.com или като се обадите на тел.+ 359 894 747 006.

Моля изчакайте...