Разработка на софтуер

Притежаваме богат опит в разработването на софтуерни решения за общински администрации, софтуер с финансово счетоводна насоченост, електронни услуги и много други. Разработваме също така и индивидуални проекти на заинтересовани лица..

Разработваме уеб, мобилни и настолни приложения по-добре и по-бързо, като използваме съвременни пакети от компоненти разработени от водещи софтуерни компании (DevExpress © v.18.2.3+, Telerik UI © v.10.5+, ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC Components), спестявайки ви време и средства.

Collapse/Expand
Области на компетентност
Info    
Операционни системи:

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows Server 2012+.

Frameworks:

.NET framework (2.0-4.5+); WCF Services; Entity Framework; AngularJS; jQuery; Bootstrap,...

Бази данни:

Microsoft Sql Server 2008-2019+, Firebird Sql Server (2,5-4.0+),PostgreSQL, X-based,...

Софтуерни приложения:Web, Desktop, Mobile

Windows Forms, WPF, Web Forms, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, Web API, Xml Web Services, ASP.NET SignalR, ASP.NET Identity, Windows Services, Client-Server apps, Xamarin,...

IDE,Programming Languages:

Visual Studio 2019+, Borland Developer Studio 2006+,C++,C Sharp,Object Pascal,JavaScript, XML,XSL(T),...

Desktop Browsers:

Internet Explorer 11+, Microsoft Edge, Safari 3+,Mozilla Firefox 57+, Google Chrome 62+, Opera 9+...

Mobile OS Browsers:

Android 3+,iOS 5+, Windows Phone 8+,...

Individual Platforms

DevExpress © v.21.1+, DevExtreme, Telerik UI © v.10.5+, Synfusion © v.18.1+, ASP.NET MVC UI Extensions


v
Captcha image
Show another codeНов код

Изпрати данните
Моля изчакайте...