. ИТ Консултации
В тази сфера се стремим да бъдем полезни на нашите клиенти, както с еднократни консултации така и с цялостно разработване и управление на ИТ проекти. Вече сме изградили десетки приложения за уеб, мобилни устройства и настолни компютри за нашите клиенти. Разгледайте обхвата на нашите компетентности и при необходимост се свържете с нас.

Collapse/Expand
Области на компетентност
Info    
Операционни системи:

Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista SP2, Windows XP SP3+, Windows Server 2003 SP2+, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012.

Frameworks:

.NET framework (2.0-4.5+); WCF Services; Entity Framework; AngularJS; jQuery; Bootstrap,...

Бази данни:

Microsoft Sql Server 2008-2017+, Firebird Sql Server (2,5-3.0+),PostgreSQL, X-based,...

Софтуерни приложения:Web, Desktop, Mobile

Windows Forms, WPF, Web Forms, ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET Core 2+, Web API, Xml Web Services, ASP.NET SignalR, ASP.NET Identity, Windows Services, Client-Server apps, Xamarin,...

IDE,Programming Languages:

Visual Studio 2013-2017+, Borland Developer Studio 2006+,C++,C Sharp,Object Pascal,JavaScript, XML,XSL(T),...

Desktop Browsers:

Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 3+,Mozilla Firefox 57+, Google Chrome 62+, Opera 9+...

Mobile OS Browsers:

Android 3+,iOS 5+, Windows Phone 8+,...

Individual Platforms

DevExpress © v.18.2.3, Telerik UI © v.10.5, ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC Components