СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА АДВОКАТИ И АДВОКАТСКИ ДРУЖЕСТВА.

Конфигуриране на цена,...
Условия за ползване
Софтуерно решение за автоматизация на деловодната дейност в адвокатските кантори.
Важно:

Считано от 01.01.2023 г. този софтуер е спрян от поддръжка и не се предлага, като платена версия. При проявен интерес можете да получите продукта напълно безплатно във вида, в който се намира в момента без никакви гаранции и поддръжка.

При своята дейност съвременните адвокатски кантори ежедневно създават, обработват, използват, анализират и архивират все по големи обеми неструктурирани данни (разнообразни документи, сканирани изображения, финансови документи и др.). Натрупването на големи обеми неструктурирани данни изисква и разработването на нови стратегии за управлението им. Понастоящем на софтуерния пазар съществува голямо разнообразие от решения за съхранение, управление и защита на такива данни. Представената системата за автоматизация на деловодната дейност в адвокатските кантори и управление на процесите за работата с хартиени и електронни документи е съвкупност от WEB приложения базирани на .Net Framework 4.0+. Обхваща всички процеси от регистрацията на даден документ до неговото архивиране или унищожаване.

Бази данни

 

Microsoft Sql Server 2019+, Firebird Sql Server (3.0+)

Базовото приложение включва

• Регистрация и контрол на входящата и изходяща кореспонденция в кантората. Водене на регистрите със съдебни дела
• Управление на процесите по създаване и движение на документите след тяхната регистрация.
• Възможност за въвеждане, актуализиране и следене, информацията относно Дела и Услуги - описание, дата на възникване, развитие, свързани документи, извършени и предстоящи действия, статус, клиенти, адвокати, дължими и извършени плащания, предстоящи действия и др.
• Използване на средства за сканиране и графична обработка на документи.
• Адвокатски календар – във всеки един момент и към всяка конкретна дата можете да видите насрочените дела, срещи, задачи, ангажименти във връзка с делата и услугите. • Картотека на клиентите и адвокатите. • Гъвкави правила за дефиниране на роли, групи,персонални права и рестрикции за определяне достъпа на потребителите на системата, протоколиране на извършени действия и др.
• Цифров архив на прикачени документи в широк обхват формати и/или техни сканирани изображения.
• Цифрова библиотека с възможност за динамично създаване на теми и прикачване на документи(или техни изображения) към тях.
• Финансово-счетоводни възможности за остойностяване и тарифиране на извършените действия и адвокатски услуги по конкретен случай, по вид /в т.ч. и допълнителни разходи – такси, преводи, куриерски услуги, нотариални заверки и др.
• Осигурява следене на извършените плащания за всеки клиент или адвокатска услуга детайлно и обобщено – авансови, начислени, платени, баланс.
• Широка мащабируемост на работа: самостоятелна адвокатска кантора, локална мрежа на кантора или в рамките на териториално разпределени свързани адвокатски кантори и др.Поддържане на неограниченб брой офиси или отдалечени работни места и др
• Използване на криптографски методи за защита на информацията, PKI инфраструктура и др.
• Имайл комуникация с клиенти на кантората, адвокати и служители.
• Интеграция с Active Directory Rights Management Services.

# 
N: 
Продукт 
Описание 
Цена в лв. 
Кратко описание 
WBK-23-0001Софтуерно решение за автоматизация на деловодната дейност в адвокатските канториБазово приложение0,00
WBK-23-0002atApps -DocStoreСистема за управление и съхранение на неструктурирани данни.Прикачени файлове с произволен формат, сканирани изображения на документи и т.н.0,00
WBK-23-0003atApps -ScanПодсистема за автоматизирано сканиране на заявки,протоколи и др. документи+Десктоп приложение ,WebServicess и др.0,00
WBK-23-0004atApps - SchedulerПриложение за планиране,организиране и отчитане на адвокатските дейности,насрочените дела, срещи, задачи, посещения на клиенти, справки и отчети и др.0,00
WBK-23-0005atApps - AccountФинансово-счетоводни възможности за остойностяване и тарифиране на извършените действия и адвокатски услуги по конкретен случай, по вид /в т.ч. и допълнителни разходи – такси, преводи, куриерски услуги, нотариални заверки и др.0,00
Page 1 of 1 (5 items)FirstPrev1NextLast v
Брой избрани: 0
Добави към кошницата
 Важно!

При необходимост можете да заявите оказване на техническа помощ при инсталиране и настройване на програмните продукти на тел.+ 359 894 747 006 или на адрес support@atapps.bg, atapps.bg@gmail.com

За всички програмни продукти инсталирането е напълно безплатно при осигурен отдалечен достъп до съответните компютърни конфигурации

Ценовите и лицензионните условия подлежат на промяна с или без предизвестие!

Право на връщане

Ако през първите 14 дни след закупуване на наши продукти не сте доволни от техните възможности, можете да поискате пълно възстановяване на сумата, която сте платили на "АТ Софтуерни приложения" ЕООД, като пишете на support@atapps.bg, atapps.bg@gmail.com или като се обадите на тел.+ 359 894 747 006.

Моля изчакайте...