СОФТУЕРНО ПРИЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕРВАТЕЛНИ ЛАБОРАТОРИИ.

Конфигуриране на цена,...
Условия за ползване
Централизирана WEB базирана система за лабораторни анализи на храни, напитки, води и козметика.

Системата е специално разработена за изпитвателни лаборатории в области за анализ на храни, напитки, води и козметика.Обхваща всички процеси от регистрирането на проби за исзледване, отразяване на резултатите от специализираните изследвания в отделните сектори (Физикохимия, микробиология и др) до издаване на протокол отразяващ резултатите от изпитванията.Реализирана е възможност за цифрово (електронен подпис) подписване на протоколите с резултати, както и on-line известяване и проверка на резултати. Реализирана е подсистема за съхраняване на неструктурирани данни (сканирани изображения на документи, електронни документи, мултимедийни файлове и др. към) резултатите от изпитванията. Също така е реализирана и билинг подсистема за отчитане на финансовите отношения с клиенти.

Бази данни

Microsoft Sql Server 2014-2019+, Firebird Sql Server (3.0+)

Базовото приложение включва

• Регистрация и контрол на входящата и изходяща кореспонденция за приети проби за изпитвания.
• Управление на процесите по въвеждане и контрол на изпитваните показатели и движение на заявките за изпитване между секторите в лабораторията.
• Управление и контрол на поставени задачи за изпитване на проби.
• Гъвкави правила за дефиниране на роли, групи,персонални права и рестрикции за определяне достъпа на потребителите на системата, протоколиране на извършени действия и др.
• Цифров архив на прикачени документи в широк обхват формати и/или техни сканирани изображения.
• Широка мащабируемост на работа: малък отдел на компания, локална мрежа на компания или в рамките на териториално разпределени компании и др.
• Използване на криптографски методи за защита на информацията, PKI инфраструктура и др.
• Поддържане на неограничен брой офиси или отдалечени работни места.
• Отдалечен достъп(Internet) до системата на неограничен брой потребители и/или отдалечени офиси/потребители.
• Финансови операции и документи, регистри на Клиенти,Договори,потенциални клиенти,издадени протоколи с резултати и много други.
• Експорт/Импорт на данни към/от други източници в широко използвани файлови формати(.xml, .xsl, .xslx, .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx и др).
• Администриране и конфигуриране на системата, Въвеждане на номенклатурни данни, Сервизни функции гарантиращи възстановяване на системата при срив и др.
• Интеграция с Active Directory Rights Management Services.(Когато е приложимо)

 

Информация:

Може да придобиете неизключително право на ползване на настоящия софтуер за неограничен период от време, чрез еднократно или на вноски заплащане на лицензионната такса. Софтуерът се инсталира на компютърна конфигурация собственост на клиента.
Също така може да ползвате софтуера като услуга "SaaS - Software as a Service". При този модел не закупувате софтуерни лицензии, а плащате абонамент за ползване. Вие сте в правото си да предложите удобен период за плащане (месечен, тримесечен и т.н.). Софтуерът може да се инсталира на ваша компютърна конфигурация. След изтичане на срока, за който сте предплатили своя абонамент се прекратява само възможността да въвеждате нови данни.

Предложение:

Имате закупен подобен софтуер, който искате да замените? В този случай ние ви предлагаме отстъпка в рамките на 15 процента от нашата цена.

Посочените цени са валидни до 31.05.2023

# 
N: 
Продукт 
Описание 
Цена в лв. 
Кратко описание 
WBL-25-0001Централизирана WEB базирана система за лабораторни анализи на храни, напитки, води и козметикаБазово приложение.Системата е специално разработена за изпитвателни лаборатории в области за анализ на храни, напитки, води и козметика.Обхваща всички процеси от регистрирането на проби за исзледване, отразяване на резултатите от специализираните изследвания в отделните сектори (Физикохимия, микробиология и др)до издаване на протокол отразяващ резултатите от изпитванията.Реализирана е възможност за цифрово (електронен подпис) подписване на протоколите с резултати. 0,00Свали
WBL-25-0002atAppsLab -AccountСистема за работа с финансови документи, фактуриране,услуги,клиентски ценоразписи и др.Дневници по ДДС и други изискуеми форми с финансов характер.0,00
WBL-25-0003atAppsLab -DocStoreСистема за управление и съхранение на неструктурирани данни.Прикачени файлове с произволен формат, сканирани изображения на документи и т.н.0,00
WBL-25-0004atAppsLab -ScanПодсистема за автоматизирано сканиране на заявки,протоколи и др. документи+Десктоп приложение ,WebServicess и др.0,00
WBL-25-0005atAppsLab -SamplingПриложение за планиране,организиране и отчитане на дейностите по пробовземане и посещения при клиенти, справки и отчети0,00
WBL-25-0006atAppsLab -VisitASP.NET MVC приложение+Mobile App+Google Maps за отчитане резултатите от посещения на клиенти, пътни листа и т.н0,00
WBL-25-0007atAppsLab -ResultsASP.NET MVC подсистема за online проверка на резултати от подадени заявки за изпитвания0,00
Page 1 of 1 (7 items)FirstPrev1NextLast v
Брой избрани: 0
Добави към кошницата
 Важно!

При необходимост можете да заявите оказване на техническа помощ при инсталиране и настройване на програмните продукти на тел.+ 359 894 747 006 или на адрес support@atapps.bg, atapps.bg@gmail.com

За всички програмни продукти инсталирането е напълно безплатно при осигурен отдалечен достъп до съответните компютърни конфигурации

Ценовите и лицензионните условия подлежат на промяна с или без предизвестие!

Право на връщане

Ако през първите 14 дни след закупуване на наши продукти не сте доволни от техните възможности, можете да поискате пълно възстановяване на сумата, която сте платили на "АТ Софтуерни приложения" ЕООД, като пишете на support@atapps.bg, atapps.bg@gmail.com или като се обадите на тел.+ 359 894 747 006.

Моля изчакайте...