Администриране на някой собствени приходи на общините(наеми, такси, услуги, глоби,...).

Конфигуриране на цена,...
Условия за ползване
Базовото приложение включва

 

• Регистрация и конфигуриране на финансово счетоводен модел за отчитане на приходите от стопанска дейност.
• Управление на процесите по създаване и поддържане на договори за наемни и приравнени отношения.
• Настройка и конфигуриране на модел за инкасиране на такси и услуги.
• Настройка и конфигуриране на модел за инкасиране на суми по административно наказване(Наказателни постановления, глоби с фиш и др).
• Настройка и конфигуриране на модел за обслужване на постъпили заявки за плащания.
• Гъвкави правила за дефиниране на роли, групи,персонални права и рестрикции за определяне достъпа на потребителите на системата, протоколиране на извършени действия и др.
• Интеграция с външни системи във връзка с ЗМДТ.
• Настройка и конфигуриране на бланки на автоматично генерирани платежни документи, писма, договори, и т.н.
• Публично достъпни услуги за проверка на финансово задължени лица към общината и т.н.
• Публично достъпни електронни услуги за заявяване на искания към общинската администрация за издаване на документи с финансово естество, и т.н.
• Публично достъпни електронни услуги за предоставяне на достъп на заинтересовани институции до финансово състояние на лица и т.н.
• Разнообразни справки и статистически извадки с финансова и административна насоченост и много други.Експорт на данни в широко използвани файлови формати
• Интеграция с Active Directory Rights Management Services.(Когато е приложимо)

 

Информация:

Може да придобиете неизключително право на ползване на настоящия софтуер за неограничен период от време, чрез еднократно или на вноски заплащане на лицензионната такса. Софтуерът се инсталира на компютърна конфигурация собственост на клиента.
Също така може да ползвате софтуера като услуга "SaaS - Software as a Service". При този модел не закупувате софтуерни лицензии, а плащате абонамент за ползване. Вие сте в правото си да предложите удобен период за плащане (месечен, тримесечен и т.н.). Софтуерът може да се инсталира на ваша компютърна конфигурация. След изтичане на срока, за който сте предплатили своя абонамент се прекратява само възможността да въвеждате нови данни.

Предложение:

Имате закупен подобен софтуер, който искате да замените? В този случай ние ви предлагаме отстъпка в рамките на 15 процента от нашата цена.

Посочените цени са валидни до 31.05.2023

# 
N: 
Продукт 
Описание 
Цена в лв. 
Кратко описание 
WBR-04-0001Информационна система за отчитане на някой от собствените приходи на общините (ver.Standard)Интегрирано софтуерно решение даващо възможност за автоматизиране дейностите по администриране на някой от собствените приходи на общините, като: Наеми и други собствени приходи;местни такси;приходи от предоставяне на концесии; лихви;глобите и имуществените санкции, събирани въз основа на наказателни постановления, издадени от орган на местната администрация.1850,00Свали
WBR-04-0002Софтуерно решение за отчитане на някой от собствените приходи на общините (ver.Lite)Софтуерно решение даващо възможност за автоматизиране дейностите по администриране на някой от собствените приходи на общините, като: Наеми и други собствени приходи;местни такси;приходи от предоставяне на концесии; лихви;глобите и имуществените санкции, събирани въз основа на наказателни постановления, издадени от орган на местната администрация.970,00
WBR-04-0003Регистър на електронни фактури и известия към контрагентиПублично достъпен Регистър на електронни фактури и известия към контрагенти1360,00
WBR-04-0004Web приложение - публичен регистър на договорите и разрешенията за наемна и приравнена дейностПублично достъпен регистър на договорите и разрешенията по наемна и приравнена дейност и др.620,00
WBR-04-0005Интеграция с вътрешни информационни системиWeb базирани приложения и услуги за интегриране на приходите от административно наказателна дейност, предварително заплащане на глоби с фиш, Услуги предоставяни на НАП за извършени плащания по заведени изпълнителни дела и мн.др.570,00
WBR-04-0006Интеграция с информационни системи на дирекции МДТWeb базирани приложения с вътрешно административен и публичен достъп.Интеграция с двете разпространени в страната информационни системи използвани от дирекции МДТ за проверка на задължени лица към общината.(когато е приложимо)580,00
WBR-04-0007Електронни услуги за граждани,бизнес,институции,...Съвкупност от електронни услуги и приложения с вътрешно административен и публичен достъп.Специализирани електронни услуги за заинтересовани лица, граждани,бизнес, институции и др.870,00
WBR-04-0008Заявки за плащания към общинатаИнтегрирани WEB базирани приложения и услуги за обслужване на банкови плащания по електронно постъпили искания за административни услуги.720,00
WBR-04-0009Регистри на финансово задължени лица към общинатаСпециалиаирани модули даващи възможност за създаване, поддържане и ефективен контрол на финансово задължени лица към общината извън наемни и приравнени отношения670,00
WBR-04-0010Електронни архиви на документиМодул за управление и съхранение на неструктурирани данни(Договори, анекси,разрешения,финансови документи, отчети и мн.др.).Прикачени файлове с произволен формат, сканирани изображения на документи и т.н.660,00
Page 1 of 2 (13 items)FirstPrev12NextLast v
Брой избрани: 0
Добави към кошницата
 Важно!

При необходимост можете да заявите оказване на техническа помощ при инсталиране и настройване на програмните продукти на тел.+ 359 894 747 006 или на адрес support@atapps.bg, atapps.bg@gmail.com

За всички програмни продукти инсталирането е напълно безплатно при осигурен отдалечен достъп до съответните компютърни конфигурации

Ценовите и лицензионните условия подлежат на промяна с или без предизвестие!

Право на връщане

Ако през първите 14 дни след закупуване на наши продукти не сте доволни от техните възможности, можете да поискате пълно възстановяване на сумата, която сте платили на "АТ Софтуерни приложения" ЕООД, като пишете на support@atapps.bg, atapps.bg@gmail.com или като се обадите на тел.+ 359 894 747 006.

Моля изчакайте...