Управление и контрол на административно–наказателната дейност.

Конфигуриране на цена,...
Условия за ползване

Информационната система е Web базирано програмно решение за създаване и поддържане на регистрите по административно наказване. Поддържат се регистри на глоби с фиш и наказателни постановления по дефинирани от потребителя нормативни актове. Гарантирана е възможност за използване на макети на документи за автоматизиране процесите по административно наказване.(Бланки на АУАН, НП, Покани за плащания, писма и описи до съдилища и НАП) Системата притежава разнообразни критерии и филтри за търсене на нарушители, дължими/платени суми, статистики по актосъставители, разнообразни справки и т.н. Поддържа се в пълна степен интеграция с АИС ”Отчитане на собствени приходи” за плащания на НП и глоби с фиш. Съществуват и електронни услуги за предоставяне на данни на заинтересовани лица в т.ч. и на служители на НАП за отчитане постъпили плащания по образувани изпълнителни дела и т.н.

 

Бази данни

Firebird Sql Server (2.5,3.0+), MS SQL Server express edition 2014/2017+

Функционални характеристики

• Регистър Наказателни постановления.
• Регистър глоби с фиш за установени нарушения.
• Регистър нарушители.
• Регистър ЧСИ.
• Действия с данните от регистрите:Анулиране;Връчване(подписване) на НП;Влизане в сила на НП;Жалба срещу НП;Писмо до съда(I-инстанция);Насрочени заседания;Произнасяне на 1-ва инстанция;Жалба срещу решението;Насрочени заседания 2-инстанция;Произнасяне на 2-ра инстанция;Статус на НП;Покана за доброволно плащане;Данни за неполучена покана;Платени суми;Изпращане до НАП;Изпълнително дело/Отмяна до НАП;Изпращане до ЧСИ;
• Гъвкави правила за дефиниране на роли, групи,персонални права и рестрикции за определяне достъпа на потребителите на системата, протоколиране на извършени действия и др.
• Интеграция с приложение "Управление на приходите от стопански дейности" за финансови операции по наложени глоби и имуществени санкции.
• Настройка и конфигуриране на бланки на автоматично генерирани НП,Писма,Обратни разписки,описи,пликове и етикети за писма,Писма до институции и т.н.
• Публично досъпни услуги за проверка на финансово задължени лица към общината в т.ч. глоби и имуществени санкции от регистрите за административно наказване.
• Публично достъпни електронни услуги до заинтересовани институции за постъпили плащания по НП и глоби с фиш за които има образувани изпълнителни дела.
• Разнообразни справки и статистически извадки с финансова и административна насоченост и много други.Експорт на данни в широко използвани файлови формати

Информация:

Може да придобиете неизключително право на ползване на настоящия софтуер за неограничен период от време, чрез еднократно или на вноски заплащане на лицензионната такса. Софтуерът се инсталира на компютърна конфигурация собственост на клиента.
Също така може да ползвате софтуера като услуга "SaaS - Software as a Service". При този модел не закупувате софтуерни лицензии, а плащате абонамент за ползване. Вие сте в правото си да предложите удобен период за плащане (месечен, тримесечен и т.н.). Софтуерът може да се инсталира на ваша компютърна конфигурация. След изтичане на срока, за който сте предплатили своя абонамент се прекратява само възможността да въвеждате нови данни.

Предложение:

Имате закупен подобен софтуер, който искате да замените? В този случай ние ви предлагаме отстъпка в рамките на 15 процента от нашата цена.

Посочените цени са валидни до 31.05.2023

# 
N: 
Продукт 
Описание 
Цена в лв. 
Кратко описание 
WBN-07-0001Web приложение за Управление на административно–наказателната дейностБазово приложение980,00Свали
WBN-07-0002Веб приложения и услуги за интегриране с вътрешни ИСДопълнителни модули за интегриране с вътрешни и външни ИС530,00
WBN-07-0003Електронна услуга за платени суми по образувани изпълнителни делаЕлектронна услуга за следене на постъпили суми по образувани изпълнителни дела690,00
WBN-07-0004Електронна услуга за управление и съхранение на неструктурирани данни към регистритеДопълнителен модул за управление и съхранение на неструктурирани данни. Прикачени файлове с произволен формат, сканирани изображения на документи и т.н.630,00
WBN-07-0005Кореспонденция с лица от регистрите за административни нарушенияWeb приложения за разпечатване на етикети за пликове за писма, обратни разписки, описи, Наказателни постановления, покани за плащания, кореспонденция с НАП, съдилища и др570,00
WBN-07-0006Интеграционен модул с финансова насоченостДопълнителен модул даващ възможност за плащания по наложени глоби с фиш преди въвеждането им в регистъра740,00
Page 1 of 1 (6 items)FirstPrev1NextLast v
Брой избрани: 0
Добави към кошницата
 Важно!

При необходимост можете да заявите оказване на техническа помощ при инсталиране и настройване на програмните продукти на тел.+ 359 894 747 006 или на адрес support@atapps.bg, atapps.bg@gmail.com

За всички програмни продукти инсталирането е напълно безплатно при осигурен отдалечен достъп до съответните компютърни конфигурации

Ценовите и лицензионните условия подлежат на промяна с или без предизвестие!

Право на връщане

Ако през първите 14 дни след закупуване на наши продукти не сте доволни от техните възможности, можете да поискате пълно възстановяване на сумата, която сте платили на "АТ Софтуерни приложения" ЕООД, като пишете на support@atapps.bg, atapps.bg@gmail.com или като се обадите на тел.+ 359 894 747 006.

Моля изчакайте...