Обратно

Регистри по Закона за общинската собственост.

Конфигириране на цена,...
Условия за ползване
Приложение за създаване и поддържане на гробищен регистър

 

Приложението дава възможност за създаване и поддържане на гробищен регистър /картотека/ на гробните места.Поддържа интеграция с АИС ”Отчитане на собствени приходите” за отразяване постъпленията от гробищни такси и услуги, кореспонденция с граждани/ и уеб-базирано приложение за заявки и справки.Поддържа се публична част на регистъра, чрез която регистрирани погребални агенции могат да подават заявления за погребения към съответния гробищен парк.Чрез него регистрираните погребални агенции могат в последствие да проверяват състоянието на подадените заявления.Поддържа се графичен интерфейс на местоположението на гробните места, алеи, парцели, места за урни и т.н.

 

WEB приложения (5 броя) за създаване и поддържане на регистри към дирекция „Граждански услуги на населението

 

Поддържаните регистри са:
• Регистър на ражданията
• Регистър на исканията за сключване на граждански брак
• Регистър на исканията за съставяне на акт за граждански брак сключен в чужбина
• Регистър на исканията за издаване на актовете за смърт
• Регистър на исканията за издаване на актове за смърт на български граждани починали в чужбина.

 

 

Десктоп приложение "Граждански договори и хонорари"

 

• Приложението е предназначено за автоматизирано отчитане на изплатени суми от фирмата/предприятието потребител по извънтрудови отношения (хонорари, граждански договори и др.).
• Предоставена е възможност за печат на СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ и СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА.
• Изготвяне на декларации 1 и 6 към НАП,Разнообразни справки, статистики,отчети и др.
• Изготвяне и експорт на данни по ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица

 

Бази данни

 

Firebird Sql Server (2.5,3.0+), MS SQL Server express edition 2014/2016+

 

Посочените цени са валидни до 31.12.2018

# 
N: 
Продукт 
Описание 
Цена в лв. 
Кратко описание 
WBО-16-0001Дом за стари хораБазово Web базирано приложение970,00Свали
WBО-16-0002Гробищен регистърБазово Web базирано приложение940,00Свали
WBО-16-0003Граждански договори и хонорариБазово WIN desktop приложение480,00Свали
WBО-16-0004Регистри към дирекция „Граждански услуги на населениетоWeb базирани приложения и услуги680,00Свали
Page 1 of 1 (4 items)FirstPrev1NextLast v
Брой избрани: 0
Добави към кошницата
 Важно!

При необходимост можете да заявите оказване на техническа помощ при инсталиране и настройване на програмните продукти на тел.+ 359 894 747 006 или на адрес support@atapps.bg, atapps.bg@gmail.com

За всички програмни продукти инсталирането е напълно безплатно при осигурен отдалечен достъп до съответните компютърни конфигурации

Ценовите и лицензионните условия подлежат на промяна с или без предизвестие!

Право на връщане

Ако през първите 14 дни след закупуване на наши продукти не сте доволни от техните възможности, можете да поискате пълно възстановяване на сумата, която сте платили на "АТ Софтуерни приложения" ЕООД, като пишете на support@atapps.bg, atapps.bg@gmail.com или като се обадите на тел.+ 359 894 747 006.

АТ Софтуерни приложения ЕООД
Copyright © 2018 AtApps. All Rights Reserved