Регистри по Закона за общинската собственост.

Конфигуриране на цена,...
Условия за ползване
Приложение за създаване и поддържане на гробищен регистър

Приложението дава възможност за създаване и поддържане на гробищен регистър /картотека/ на гробните места.Поддържа интеграция с АИС ”Отчитане на собствени приходите” за отразяване постъпленията от гробищни такси и услуги, кореспонденция с граждани/ и уеб-базирано приложение за заявки и справки.Поддържа се публична част на регистъра, чрез която регистрирани погребални агенции могат да подават заявления за погребения към съответния гробищен парк.Чрез него регистрираните погребални агенции могат в последствие да проверяват състоянието на подадените заявления.Поддържа се графичен интерфейс на местоположението на гробните места, алеи, парцели, места за урни и т.н.

WEB приложения (5 броя) за създаване и поддържане на регистри към дирекция „Граждански услуги на населението

 

Поддържаните регистри са:
• Регистър на ражданията
• Регистър на исканията за сключване на граждански брак
• Регистър на исканията за съставяне на акт за граждански брак сключен в чужбина
• Регистър на исканията за издаване на актовете за смърт
• Регистър на исканията за издаване на актове за смърт на български граждани починали в чужбина.

Десктоп приложение "Граждански договори и хонорари"

 

• Приложението е предназначено за автоматизирано отчитане на изплатени суми от фирмата/предприятието потребител по извънтрудови отношения (хонорари, граждански договори и др.).
• Предоставена е възможност за печат на СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ и СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА.
• Изготвяне на декларации 1 и 6 към НАП,Разнообразни справки, статистики,отчети и др.
• Изготвяне и експорт на данни по ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица

Бази данни

 

Firebird Sql Server (2.5,3.0+), MS SQL Server express edition 2014/2017+

Информация:

Може да придобиете неизключително право на ползване на настоящия софтуер за неограничен период от време, чрез еднократно или на вноски заплащане на лицензионната такса. Софтуерът се инсталира на компютърна конфигурация собственост на клиента.
Също така може да ползвате софтуера като услуга "SaaS - Software as a Service". При този модел не закупувате софтуерни лицензии, а плащате абонамент за ползване. Вие сте в правото си да предложите удобен период за плащане (месечен, тримесечен и т.н.). Софтуерът може да се инсталира на ваша компютърна конфигурация. След изтичане на срока, за който сте предплатили своя абонамент се прекратява само възможността да въвеждате нови данни.

Предложение:

Имате закупен подобен софтуер, който искате да замените? В този случай ние ви предлагаме отстъпка в рамките на 15 процента от нашата цена.

Посочените цени са валидни до 31.05.2023

# 
N: 
Продукт 
Описание 
Цена в лв. 
Кратко описание 
WBО-16-0001Управление и контрол на дейностите в предприятие "Дом за стари хора"Базово Web базирано приложение990,00
WBО-16-0002Гробищен регистърБазово Web базирано приложение890,00
WBО-16-0003Граждански договори и хонорариБазово WIN desktop приложение470,00
WBО-16-0004Регистри към дирекция „Граждански услуги на населениетоWeb базирани приложения и услуги820,00
Page 1 of 1 (4 items)FirstPrev1NextLast v
Брой избрани: 0
Добави към кошницата
 Важно!

При необходимост можете да заявите оказване на техническа помощ при инсталиране и настройване на програмните продукти на тел.+ 359 894 747 006 или на адрес support@atapps.bg, atapps.bg@gmail.com

За всички програмни продукти инсталирането е напълно безплатно при осигурен отдалечен достъп до съответните компютърни конфигурации

Ценовите и лицензионните условия подлежат на промяна с или без предизвестие!

Право на връщане

Ако през първите 14 дни след закупуване на наши продукти не сте доволни от техните възможности, можете да поискате пълно възстановяване на сумата, която сте платили на "АТ Софтуерни приложения" ЕООД, като пишете на support@atapps.bg, atapps.bg@gmail.com или като се обадите на тел.+ 359 894 747 006.

Моля изчакайте...