Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост.

Конфигуриране на цена,...
Условия за ползване
Базовото приложение включва

1. Базово Web приложение за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост, администриране на системата: потребители и делегиране на права; Номенклатурни данни и настройка на шаблони на документи издавани от приложението.
2. Деловоден регистър: Регистър на заявленията, входящата и изходяща кореспонденция за регистрация, вписвания и промяна на обстоятелства на сдружения на собствениците в сгради в режим на етажна собственост по Наредба РД-02-20-8/11.05.2012 г, Вписване на регистрирани сдружения, откази, обжалване и др.
3. Регистър на сдружения на собствениците: Регистър на регистрираните сдружения на собствениците в сгради в режим на етажна собственост, Работа с данните от регистъра, търсене, печат на регистъра, прикачване на документи с информационна стойност и др.
4. Справки анализи и отчети. Експорт на данни в широко използвани файлови формати.
5. Помощна система за потребителите на системата.
6. „eRegBuildingPub” Web базирано приложение за публичен достъп на обществеността до регистъра. Работи като самостоятелно приложение или интегрирано с WEB страницата на общината.

Информация:

Може да придобиете неизключително право на ползване на настоящия софтуер за неограничен период от време, чрез еднократно или на вноски заплащане на лицензионната такса. Софтуерът се инсталира на компютърна конфигурация собственост на клиента.
Също така може да ползвате софтуера като услуга "SaaS - Software as a Service". При този модел не закупувате софтуерни лицензии, а плащате абонамент за ползване. Вие сте в правото си да предложите удобен период за плащане (месечен, тримесечен и т.н.). Софтуерът може да се инсталира на ваша компютърна конфигурация. След изтичане на срока, за който сте предплатили своя абонамент се прекратява само възможността да въвеждате нови данни.

Предложение:

Имате закупен подобен софтуер, който искате да замените? В този случай ние ви предлагаме отстъпка в рамките на 15 процента от нашата цена.

Посочените цени са валидни до 31.05.2023

# 
N: 
Продукт 
Описание 
Цена в лв. 
Кратко описание 
WBB-13-0001Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственостБазово приложение770,00Свали
WBB-13-0002Web приложение - публичен Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственостWeb приложение - публичен Регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост480,00
Page 1 of 1 (2 items)FirstPrev1NextLast v
Брой избрани: 0
Добави към кошницата
 Важно!

При необходимост можете да заявите оказване на техническа помощ при инсталиране и настройване на програмните продукти на тел.+ 359 894 747 006 или на адрес support@atapps.bg, atapps.bg@gmail.com

За всички програмни продукти инсталирането е напълно безплатно при осигурен отдалечен достъп до съответните компютърни конфигурации

Ценовите и лицензионните условия подлежат на промяна с или без предизвестие!

Право на връщане

Ако през първите 14 дни след закупуване на наши продукти не сте доволни от техните възможности, можете да поискате пълно възстановяване на сумата, която сте платили на "АТ Софтуерни приложения" ЕООД, като пишете на support@atapps.bg, atapps.bg@gmail.com или като се обадите на тел.+ 359 894 747 006.

Моля изчакайте...